Nieuwsarchief

Hieronder vindt u het nieuwsarchief:

Aftrek hypotheekrente wordt aangepakt

Posted on Jul 27th, 2012 - By beckersadvies - 0 Comments

Nederlanders hebben in het verleden relatief veel geleend voor de aanschaf van een woning. Ook als men beschikte over eigen geld werd geadviseerd om…

Lees

Kort nieuws

Posted on Nov 6th, 2012 - By beckersadvies - 0 Comments

Valse e-mails Het dieven- en oplichtersgilde is nog steeds volop actief. Er blijken nu ook e-mails verstuurd te worden die afkomstig lijken te zijn…

Lees

Huwelijkse voorwaarden en verrekenbeding

Posted on Nov 6th, 2012 - By beckersadvies - 0 Comments

Niet alle huwelijkse voorwaarden zijn gelijk. Veel echtparen die onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, hebben daarin een periodiek…

Lees

Terugkomen op willekeurige afschrijving van voor 2007

Posted on Nov 6th, 2012 - By beckersadvies - 0 Comments

Heeft u verliezen in uw onderneming, die mogelijk dreigen te verdampen omdat de daarvoor geldende negen jaren dreigen te verlopen, dan is het…

Lees

Tegemoetkoming overdrachtsbelasting

Posted on Nov 6th, 2012 - By beckersadvies - 0 Comments

In het belastingplan 2013 is opgenomen dat bij doorverkoop van een pand (woning of bedrijfspand) binnen een termijn van drie jaren (36 maanden) een…

Lees

Nieuwe regels voor aftrek hypotheekrente

Posted on Nov 6th, 2012 - By beckersadvies - 0 Comments

Al langere tijd wordt er over gesproken, maar het lijkt er nu toch echt van te komen. De overheid gaat de aftrek van de eigenwoningrente aanpakken.…

Lees

Regels innovatiebox versoepeld

Posted on Feb 4th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

De aanvraag voor de innovatiebox (helaas alleen voor ondernemers in de vennootschapsbelasting, veelal BV’s dus) is ingewikkeld. Ondernemers…

Lees

Kort nieuws

Posted on Feb 4th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Aanpassingen schenk- en erfbelasting De leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting is per 1 januari 2013 van 35 jaar…

Lees

Pas op voor btw-fraude

Posted on Feb 4th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Met btw-fraude binnen de EU zijn miljarden euro's gemoeid. In de meeste gevallen gaat zo’n fraude als volgt in z'n werk. In het buitenland koopt…

Lees

Kapitaalverzekering koppelen tot 1-4-2013

Posted on Feb 4th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Vanaf 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk nieuwe zogenaamde kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW) af te sluiten. Deze zijn in het verleden…

Lees

Flex BV, pensioen en aansprakelijkheid

Posted on Feb 4th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht (Wet flex-BV) in werking getreden. Daarmee is de…

Lees

Verhoging schenkingsvrijstelling ouder-kind

Posted on May 24th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Ouders kunnen jaarlijks aan hun kinderen een bedrag schenken zonder dat daar schenkbelasting over verschuldigd is. Dit bedrag wordt jaarlijks…

Lees

Tablets van de baas en fiscus

Posted on May 24th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Onlangs werd bekend dat RTL door de rechter veroordeeld was om heel veel belasting te betalen over de waarde van tablets die RTL als werkgever aan…

Lees

Werkkostenregeling

Posted on May 24th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Werkgevers die hun werknemers tegemoet willen komen door bepaalde werkgerelateerde zaken te vergoeden of te verstrekken, hebben in het huidige…

Lees

Vergoeding inrichting werkruimte thuis belast

Posted on May 24th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Een werkruimte thuis is bijvoorbeeld een kantoor, werkkamer of studeerkamer in de woning van de werknemer of DGA. Ook een atelier of andere ruimte…

Lees

Crisisheffing ook in 2014?

Posted on May 24th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Om het begrotingstekort te beteugelen is in 2012 een eenmalige crisisheffing ingevoerd. Dit is een heffing van 16% over het fiscale loon van een…

Lees

Kort nieuws

Posted on Aug 8th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Heffing box 3 veel te hoog In 2001 is het huidige belastingstelsel ingevoerd. In box 3 wordt sedertdien het inkomen uit vermogen belast tegen een…

Lees

BTW-plicht voor houders zonnepanelen

Posted on Aug 8th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Iedereen gaat er vanuit dat de heffing van omzetbelasting alleen iets is voor ondernemers. Wat men hierbij vaak over het hoofd ziet, is dat het…

Lees

Hypotheek eigen woning en informeren Belastingdienst

Posted on Aug 8th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Sinds 1 januari 2013 zijn er verschillende wijzigingen gekomen op het gebied van hypotheken.De belangrijkste is dat er voortaan jaarlijks afgelost…

Lees

BTW-teruggave bij oninbare vorderingen

Posted on Aug 8th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

In deze tijd komt het helaas vaker voor: oninbare vorderingen. Hoe dient u om te gaan met de btw op deze vorderingen? De ondernemer verzendt een…

Lees

RB Prinsjesdagspecial 2013

Posted on Sep 20th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2014 naar Tweede Kamer   Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting…

Lees

BTW en zonnepanelen

Posted on Nov 19th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Wie zonnepanelen heeft en stroom tegen een vergoeding levert, is in principe ondernemer voor de BTW. Dit geldt ook voor de particulier die…

Lees

Bijtelling 2014 elektrische auto

Posted on Nov 19th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Als een werkgever een auto ter beschikking stelt en er wordt meer dan 500 kilometer privé mee gereden, dan wordt het privé-gebruik bij de werknemer…

Lees

Ontslagvergoeding eerder belast

Posted on Nov 19th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Als u ontslagen wordt, heeft u wellicht recht op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt in het algemeen gezien als loon en bij het uitkeren…

Lees

Verhoging vrijstelling schenkbelasting

Posted on Nov 19th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Om de woningmarkt te stimuleren komt er een tijdelijk verruimde extra vrijstelling voor de schenkbelasting. Tijdelijk wil zeggen met ingang van 1…

Lees

Box 2-tarief in 2014 naar 22%

Posted on Nov 19th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

Zoals bekend, komt onze regering veel geld tekort. Om snel aan geld te komen, heeft men een reeds eerder beproefde maatregel voor 2014 nieuw leven…

Lees

Eindejaarstips 2013 RB

Posted on Dec 11th, 2013 - By beckersadvies - 0 Comments

De Register Belastingadviseurs (RB) heeft een aantal eindejaarstips voor 2013 uitgegeven. Een aantal van deze tips heeft u al op onze site kunnen…

Lees

Kort nieuws

Posted on Feb 10th, 2014 - By beckersadvies - 0 Comments

Schenkbelasting Door een tijdelijke regeling kunnen tot 1 januari 2015 schenkers (niet alleen ouders aan hun kinderen) 100.000 euro belastingvrij…

Lees

Belastingplan 2014

Posted on Feb 10th, 2014 - By beckersadvies - 0 Comments

Hoewel de overgang van 2013 naar 2014 vanuit fiscaal oogpunt niet spectaculair was, is er toch wel het een en ander veranderd. Onderstaand volgt een…

Lees

Einde gouden handdruk

Posted on Feb 10th, 2014 - By beckersadvies - 0 Comments

Vanaf 1 januari 2014 is het voor een (ex-)werknemer niet meer mogelijk om te kiezen voor een onbelaste ontslaguitkering (de gouden…

Lees

Pensioen in eigen beheer

Posted on Feb 10th, 2014 - By beckersadvies - 0 Comments

Veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) hebben pensioen opgebouwd in eigen beheer. Op die manier kan vennootschapsbelasting bespaard worden,…

Lees

Belastingdienst gaat hogere rente in rekening brengen

Posted on Feb 10th, 2014 - By beckersadvies - 0 Comments

U moet als ondernemer binnenkort uw aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting over 2013 indienen. De aangifte inkomstenbelasting moet…

Lees

Kort nieuws

Posted on May 2nd, 2014 - By beckersadvies - 0 Comments

Vraag buitenlandse btw terug Heeft u in 2013 in de andere EU-landen voor ten minste 50 euro aan buitenlandse btw betaald? Dan kunt u deze…

Lees

Nieuwe regels erfrecht

Posted on May 2nd, 2014 - By beckersadvies - 0 Comments

Volgens het huidige erfrecht kan een erfgenaam aansprakelijk zijn voor schulden van een erflater. Vaak blijkt dat pas achteraf. Een erfgenaam die…

Lees

Renteaftrek eigen woning bij lening eigen BV of ouders

Posted on May 2nd, 2014 - By beckersadvies - 0 Comments

Er dient jaarlijks een grote hoeveelheid informatie te worden verstrekt aan de Belastingdienst. Daar is in 2014 voor bepaalde situaties een extra…

Lees

Belastingrente (voorheen heffingsrente) omhoog

Posted on May 2nd, 2014 - By beckersadvies - 0 Comments

Meer dan in het verleden zullen alle belastingplichtigen de aan hen opgelegde voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting en…

Lees

Oudedagsvoorzieningen volop in beweging

Posted on May 2nd, 2014 - By beckersadvies - 0 Comments

Het verschuiven van de AOW-leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar heeft gevolgen voor de diverse oudedagsvoorzieningen. Recent heeft het kabinet een…

Lees

Kort nieuws

Posted on Jul 30th, 2014 - By beckersadvies - 0 Comments

Zonnepanelen en BTW Enige tijd geleden werd duidelijk dat investeerders in zonnepanelen, die energie terug leveren aan het elektriciteitsnet, een…

Lees

Negatieve nalatenschap

Posted on Jul 30th, 2014 - By beckersadvies - 0 Comments

Nalatenschappen worden in toenemende mate beneficiair aanvaard. Hierdoor worden erfgenamen in principe niet aansprakelijk voor schulden uit een…

Lees

Wettelijke rente over heffingsrente

Posted on Jul 30th, 2014 - By beckersadvies - 0 Comments

Indien in het verleden bleek dat een voorlopige aanslag te hoog was vastgesteld gaf de Belastingdienst logischerwijs dat geld gewoon terug. Dat deed…

Lees