Nieuwe regels voor aftrek hypotheekrente

Al langere tijd wordt er over gesproken, maar het lijkt er nu toch echt van te komen. De overheid gaat de aftrek van de eigenwoningrente aanpakken. Dit kan behoorlijke gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Maar op grond van de voorgestelde overgangsregeling is er nog hoop.

Nu mag men de rente van een schuld die men aangaat voor de verwerving van een eigen woning gedurende een periode van 30 jaar in aftrek brengen bij het bepalen van het inkomen uit werk en woning. Na 1 januari 2013 mag de rente van zo’n schuld nog steeds in aftrek worden gebracht maar alleen als de betreffende schuld in 30 jaar wordt afgelost. Omdat ieder jaar een deel van de schuld moet worden afgelost, wordt het belastingvrij sparen voor het aflossen van de schuld in de toekomst afgeschaft.

Overgangsrecht eigenwoningschuld
Voor schulden die op 31 december 2012 worden aangemerkt als eigenwoningschuld blijft de huidige wetgeving van toepassing. Mensen die in de loop van 2012 hun woning hebben verkocht en nog een nieuwe woning aan het zoeken zijn, kunnen als zij in 2013 een nieuwe woning kopen, ook aanspraak maken op de oude wetgeving en wel tot het bedrag van de eigenwoningschuld ten tijde van de verkoop van de oude woning.

Om te voorkomen dat er problemen ontstaan, is verder besloten dat iedereen die in 2012 een koopovereenkomst (bestaande woning) dan wel een aannemingsovereenkomst (nieuwe woning) heeft getekend, ook onder de overgangsregeling valt. Hierbij wordt wel als voorwaarde gesteld dat de overeenkomst onherroepelijk is en in 2013 een lening wordt afgesloten die als eigenwoningschuld wordt aangemerkt.

Nieuwe leningen
Als men na 2013 besluit een andere woning te kopen of een bestaande eigenwoningschuld wil oversluiten, kan men ook de huidige wetgeving blijven toepassen. Dit echter maximaal voor het bedrag dat op dat moment nog onder het overgangsrecht valt. Het meerdere wordt aangemerkt als nieuwe schuld en hiervoor gaat wel de aflossingsverplichting gelden.

Overgangsrecht spaarverzekeringen
Omdat ook het belastingvrij sparen ten behoeve van de eigen woning wordt afgeschaft, is er ook voor deze spaarregelingen een overgangsregeling voorgesteld. Voor de op 31 december 2012 bestaande regelingen blijft het mogelijk om ook na 2013 belastingvrij te blijven sparen. Hierbij wordt dan wel gesteld dat het te sparen bedrag niet mag worden verhoogd. Als u hier nog geen gebruik van maakt of alsnog wilt besluiten om het te sparen bedrag te verhogen (let op: hier zijn al grenzen aan gesteld), kan het interessant zijn om dit nog vóór 31 december 2012 te doen.

Voorbehoud
Het betreft hier nog maar een wetsvoorstel en daarin kunnen dingen nog wijzigen. Het kan echter geen kwaad om u nu al te oriënteren op mogelijke gevolgen en tijdig te anticiperen op de nieuwe regels. Ga niet zelf knutselen, maar vraag om advies van een deskundige. Voorkomen is beter dan genezen.