Tegemoetkoming overdrachtsbelasting

In het belastingplan 2013 is opgenomen dat bij doorverkoop van een pand (woning of bedrijfspand) binnen een termijn van drie jaren (36 maanden) een vermindering van de overdrachtsbelasting zal gelden. Deze maatregel is middels een goedkeuring reeds met terugwerkende kracht in werking getreden per 1 september 2012. De oude regel was dat alleen een doorverkoop binnen zes maanden tot een vermindering leidde. De nieuwe regel van 36 maanden zal gelden tot 1 januari 2015.

Gebleken was dat vanwege de huidige stagnerende vastgoedmarkt de zesmaandstermijn onvoldoende was om van de mogelijkheid van vermindering van de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand te profiteren.

Alleen meerwaarde belast
De nieuwe maatregel houdt in dat als een woning of bedrijfspand in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 wordt verkregen, bij een daarna volgende verkoop van deze onroerende zaak binnen 36 maanden slechts over de dan gerealiseerde meerwaarde overdrachtsbelasting zal zijn verschuldigd door de kopende partij. De verkoper kan dan bedingen dat de bespaarde overdrachtsbelasting aan hem zal worden vergoed.

De tijdelijke maatregel is een welkom steuntje in de rug voor bijvoorbeeld particulieren die hun woning om welke reden dan ook weer moeten doorverkopen.

Ook mensen die bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning willen kopen van een projectontwikkelaar, maar terugschrikken voor dubbele woonlasten, kunnen profiteren van de verlenging van de doorverkooptermijn. De verkoper kan door deze maatregel de koper met minder risico de garantie bieden dat hij de oude woning zal kopen als het de koper niet lukt om deze tijdig te verkopen. De oude termijn van zes maanden leverde vaak een extra kostenpost op in de vorm van twee maal overdrachtsbelasting. Bij 36 maanden zal dat veel minder het geval zijn. De regering hoopt dat met deze maatregel de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd.

Ook de aankoop van bedrijfspanden kan door de maatregel gestimuleerd worden. Er zijn partijen die onroerend goed aankopen, vervolgens renoveren en dan weer doorverkopen. Met de nieuwe termijn van 36 maanden kan dat gemakkelijker zonder dat er twee keer overdrachtsbelasting moet worden betaald.