Pas op voor btw-fraude

Met btw-fraude binnen de EU zijn miljarden euro’s gemoeid. In de meeste gevallen gaat zo’n fraude als volgt in z’n werk. In het buitenland koopt een Nederlandse BV goederen zonder btw. Deze goederen worden met btw verkocht aan ondernemers in Nederland. De ondernemers trekken de btw uiteraard af, maar de door de afnemers betaalde btw wordt door de frauderende BV niet afgedragen. De truc is om in korte tijd veel belaste omzet te behalen en de BV failliet te laten gaan voordat de fiscus er achter komt dat de btw niet is afgedragen. Voor deze vorm van fraude wordt de term carrouselfraude gebruikt, omdat dezelfde goederen soms meerdere keren worden gekocht en verkocht.

De EU is er toe nu toe niet in geslaagd deze fraude met succes te bestrijden. In de Nederlandse wet zijn maatregelen genomen. Veel van deze maatregelen treffen echter ook bonafide ondernemers. Zo geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid van een ondernemer als hij wist of sterk kon vermoeden dat hij deel uitmaakte van een frauduleuze keten. Het komt voor dat een ondernemer hierin betrokken raakt zonder dat hij dit wist, terwijl de fiscus stelt dat hij gezien de prijsstelling op z’n klompen kon aanvoelen dat geen sprake was van zuivere koffie.

Een structurele oplossing van de carrouselfraude zou zijn om de btw alleen bij de eindschakel – de consument – te heffen en niet bij de leveringen tussen de ondernemers. Dit zou een complete herziening van de btw vergen. Maar daarvoor zal er nog heel wat water door de Europese rivieren moeten stromen. Ondertussen zijn er wel op deelterreinen oplossingen geïntroduceerd waardoor feitelijke heffing van btw bij tussenschakels achterwege blijft, de zogenaamde verleggingsregelingen. Zo’n regeling was er al in de bouw. Een onderaannemer zet op zijn facturen ‘btw verlegd’. Dit betekent dat de btw naar de eindschakel wordt doorgeschoven. Verleggingsregelingen zijn ingevoerd voor goederen die vatbaar zijn voor carrouselfraude. Handelaren in mobiele telefoons en computeronderdelen kunnen op vrijwillige basis de verleggingsregeling toepassen als het btw-bedrag meer bedraagt dan 10.000 euro. Dit om te voorkomen dat zij achteraf aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Indien u op enige manier vermoedt dat er fraude in het spel is, dan is het verstandig om de goederen niet te leveren of af te nemen, ook al is dit commercieel aantrekkelijk. Het negeren van de fraudesignalen kan enorme fiscale risico’s met zich meebrengen. Bovendien kan uw reputatie bezoedeld raken door een FIOD-onderzoek.