Belastingplan 2014

Hoewel de overgang van 2013 naar 2014 vanuit fiscaal oogpunt niet spectaculair was, is er toch wel het een en ander veranderd. Onderstaand volgt een korte samenvatting van de belangrijkste veranderingen.

Inkomstenbelasting 

 • Het tarief in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) wordt alleen in 2014 verlaagd van 25% naar 22%. Het verlaagde tarief geldt tot maximaal € 250.000 per persoon.
 • Het eigenwoningforfait stijgt met 0,1% naar 0,7%. Dit forfait is het percentage van de WOZ-waarde die huiseigenaren bij hun inkomen moeten optellen bij de belastingaangifte.

 Hypotheekrente

 • De hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt. Vanaf 2014 kan maximaal 51,5% (en dus niet meer 52%) in de hoogste schijf worden afgetrokken. De renteaftrek gaat in stapjes van een half procent uiteindelijk naar 38 procent.

 Motorrijtuigenbelasting

 • Vrijstelling geldt alleen nog voor zeer zuinige personenauto’s (CO2- uitstoot niet hoger dan 50 gram per km.). Het maakt niet uit wat voor motor de personenauto heeft.
 • Ook heffing als iemand een voertuig met een buitenlands kenteken heeft en hij/zij ingeschreven staat (of zou moeten zijn) in de gemeentelijke basisadministratie.
 •  Alleen nog vrijstelling voor oldtimers voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Er komt een overgangsregeling voor oldtimers met een benzinemotor die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn, maar nog geen 40 jaar. Voor deze voertuigen betaalt u maximaal € 120 per jaar (mits niet rijdend op LPG of diesel). Van december tot en met februari is rijden dan verboden. Dat laatste gaat in december 2014 in.

 Loonheffingen 2014

 • De afdrachtvermindering onderwijs is afgeschaft.
 • De pseudo-eindheffing voor hoge lonen (crisisheffing) is verlengd.

 BTW

 • Teruggaven van BTW voortaan op maar 1 rekeningnummer op naam van de onderneming.
 • Het verlaagd BTW-tarief voor renovatie en herstel is verlengd. Voor de gebruikte materialen blijft het hoge BTW-tarief gelden.

 AOW-leeftijd

 • Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar en 2 maanden. Daarnaast zijn er plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Het wetsvoorstel wordt in het voorjaar van 2014 ingediend.