Terugkomen op willekeurige afschrijving van voor 2007

Heeft u verliezen in uw onderneming, die mogelijk dreigen te verdampen omdat de daarvoor geldende negen jaren dreigen te verlopen, dan is het volgende voor u van belang. De Belastingdienst heeft namelijk bekend gemaakt dat u mag terugkomen op een eerder toegepaste willekeurige afschrijving. De goedkeuring geldt voor investeringen van vóór 1 januari 2007.

In de goedkeuring staat een aantal voorwaarden en voorbeelden die wij u niet willen onthouden.

1. Als de ondernemer er voor kiest om op de toegepaste willekeurige afschrijving terug te komen, dan moet dat in het geheel; het mag dus niet voor een gedeelte.

Voorbeeld
Monique heeft vóór 2007 willekeurig afgeschreven op een bedrijfsmiddel. De boekwaarde is na de willekeurige afschrijving € 100. Bij gewone afschrijving zou de boekwaarde € 250 zijn. In enig jaar heeft Monique nog een te verrekenen verlies van € 130. Uitwerking: als Monique aan de voorwaarden voldoet, mag zij de boekwaarde van het bedrijfsmiddel ophogen met € 150 (€ 250 – € 100). Hierdoor ontstaat fiscaal een voordeel van € 150. Hiermee verrekent zij het verlies van € 130. Monique neemt in dat jaar een winst van € 20 (€ 150 – € 130). Zij mag de boekwaarde niet ophogen met € 130.

2. Na het terugnemen mag de ondernemer opnieuw willekeurig afschrijven.

Voorbeeld
Als de ondernemer de willekeurige afschrijving op een bedrijfsmiddel in een jaar mocht terugnemen, dan mag hij in het jaar erna weer willekeurig afschrijven op dat bedrijfsmiddel. Hij gaat dan uit van de nieuwe boekwaarde. Dat is € 250 in het hierboven opgenomen voorbeeld (€ 100 + € 150).