Kort nieuws

Aanpassingen schenk- en erfbelasting
De leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting is per 1 januari 2013 van 35 jaar naar 40 jaar gegaan. De eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tot 50.300 euro is van toepassing als dit bedrag wordt gebruikt voor een studie of de bekostiging van een (toekomstige) eigen woning of een verbouwing of verbetering hiervan, voor de afkoop van erfpacht, opstal of beklemming of voor de aflossing van een reeds bestaande eigenwoningschuld.

Hiermee wordt het verkrijgen van een eigen woning gemakkelijker en de maatregel kan ook de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Ook is goedgekeurd dat voor de jaren 2010 en 2011 een notariële akte met terugwerkende kracht niet meer nodig wordt geacht (dat was wel de regel) om in aanmerking te komen voor de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de schenking voor de eigen woning van het kind. Ook is goedgekeurd dat de verhoogde schenkingsvrijstelling kan worden verleend voor een schenking in verband met de eigen woning van een kind gelegen in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten. In dat verdrag moet dan wel geregeld zijn dat de overheden fiscale informatie uitwisselen.

Soepeler uitstel van betaling voor ondernemer
Onder strikte voorwaarden was het altijd al mogelijk om uitstel van belasting betalen te verkrijgen. Nu echter de economische omstandigheden voor veel ondernemers zorgelijk zijn, kunnen zij dit jaar eenvoudig en zonder zekerheden vier maanden uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst. Wel moet er rente vergoed worden en is er een maximum gesteld van 20.000 euro.

Massaal bezwaar tegen schenk- en erfbelasting
Er is bij de rechter een procedure gaande van een belastingplichtige die met zijn geërfde beleggingsvermogen ook in aanmerking wilde komen voor de hoge vrijstelling van erfbelasting voor ondernemingsvermogen. Heel veel mensen hebben naar aanleiding van die procedure bezwaar gemaakt tegen de aan hen opgelegde aanslagen schenk- en erfbelasting.

De Belastingdienst heeft nu toegezegd dat zij de ‘procedure massaal bezwaar’ voor bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting zal volgen. Een bezwaarschrift indienen is nu dus niet meer nodig. Vast staat nu dat als de Belastingdienst de zaak bij de rechter verliest, óók de aanslagen worden herzien van belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend. Helaas is dat weer beperkt tot aanslagen die op 23 oktober 2012 nog niet definitief vaststonden. Hoe dit zal aflopen is moeilijk te voorspellen. Afwachten dus.

Oldtimers
De huidige regering studeert op een regeling voor oldtimers waarbij mensen die een oldtimer dagelijks gebruiken ‘normaal’ motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Voor de echte liefhebbers zou er dan mogelijk een soort strippenkaart komen waarbij met een oldtimer een aantal dagen per jaar belastingvrij mag worden gereden.

Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld
Starters op de woningmarkt kunnen iets gemakkelijker een hypotheek krijgen omdat voortaan rekening mag worden gehouden met perspectief op een inkomensstijging. De verwachte inkomensstijging moet blijken uit objectieve informatie en moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden. De eis dat de stijging binnen zes maanden moest plaatsvinden is komen te vervallen.

Auto van de zaak en privé-kilometers
De staatssecretaris van Financiën denkt erover om de bijtelling privégebruik auto aan te passen, omdat hij de regeling nu onrechtvaardig vindt. Het maakt nu namelijk niets uit of iemand 501 privé-kilometers per jaar rijdt of 10.000. Ook de grens van 500 kilometer is te hard. Onder de 500 kilometer privé geen bijtelling en daarboven volledige bijtelling. Het liefst ziet hij een bijtelling in oplopende stapjes, zodat iemand met veel privékilometers meer moet betalen dan iemand die maar weinig privé rijdt.