Box 2-tarief in 2014 naar 22%

Zoals bekend, komt onze regering veel geld tekort. Om snel aan geld te komen, heeft men een reeds eerder beproefde maatregel voor 2014 nieuw leven ingeblazen. In 2007 is het tarief in box 2 van 25% eenmalig verlaagd naar 22% en dat heeft toen geleid tot een aardig bedrag voor de schatkist. Veel DGA’s hebben toen namelijk grote bedragen aan zich zelf als dividend uitgekeerd.

Het huidige tarief in box 2 van 25% weerhoudt veel DGA’s ervan de winstreserves van hun BV’s als dividend uit te keren. Belastingheffing wordt daardoor vaak vele tientallen jaren uitgesteld. Door het tarief tijdelijk te verlagen wordt het aantrekkelijker om de dividenduitkering naar voren te halen, waardoor op korte termijn meer belastinginkomsten worden gegenereerd. Onze regering heeft uitgerekend dat het voor hen beter is om nu 22% te ontvangen dan ergens in de toekomst mogelijk 25%.

Er is nog een voordeel voor de schatkist en dat is dat jaarlijks een hoger vermogen in box 3 kan worden belast bij de DGA’s die dividend hebben ontvangen. Toch is het zeer de vraag of de staat zich niet rijker rekent dan ze is. Sedert 2007 is de Belastingdienst op oorlogspad gegaan tegen DGA’s die te veel dividend onttrekken aan hun BV’s en dreigt met een heffing van 72% over de in de BV’s opgebouwde pensioenvoorzieningen in eigen beheer.

Men stelt dan dat de pensioenen volledig zijn afgekocht en dat leidt dan tot een heffing van maximaal 52% belasting plus 20% revisierente (samen dus 72%) over de waarde van de pensioenen. Daarbij gaat de fiscus niet uit van de fiscale waarde van die voorzieningen, maar van de werkelijke waarde.

Die werkelijke waarde is vaak het dubbele van de fiscale voorziening, zoals deze op de balans is vermeld. Omdat DGA’s met een pensioen in eigen beheer extra voorzichtig zullen moeten zijn bij het uitkeren van dividenden, zal de verwachte opbrengst voor de staat zeer waarschijnlijk tegen gaan vallen.

Deze problematiek is inmiddels bij de staatssecretaris bekend en mogelijk komt hij nog met een aanpassing. We zullen dit uiteraard blijven volgen.

Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer moeten op het moment van schrijven van dit artikel nog over dit voorstel stemmen.