BTW en zonnepanelen

Wie zonnepanelen heeft en stroom tegen een vergoeding levert, is in principe ondernemer voor de BTW. Dit geldt ook voor de particulier die zonnepanelen heeft.

De zonnepanelen staan volop in de fiscale belangstelling. Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin een Oostenrijker met zijn zonnepanelen energie terug levert aan zijn energiemaatschappij. De centrale vraag was of de Oostenrijker kwalificeert als BTW-ondernemer. Het Europese Hof oordeelt dat in de gegeven situatie inderdaad sprake is van BTW-ondernemerschap. Dat houdt dus in dat de BTW over de opbrengst van de door de opwekker terug geleverde energie afgedragen moet worden, maar ook dat de BTW die drukt op de aanschaf van de zonnepanelen in aftrek mag worden gebracht.

De uitspraak van het Hof heeft voor de Nederlandse praktijk uiteraard ook gevolgen voor eigenaren van zonnepanelen. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende punten:

  • eigenaren moeten zich in beginsel registreren als BTW-ondernemer;
  • eigenaren kunnen de volledige BTW terugvorderen op toekomstige investeringen in materiaal en installatie van zonnepanelen;
  • eigenaren kunnen, gelet op de veelal beperkte teruglevering van energie, waarschijnlijk de speciale BTW-regeling toepassen, genaamd Kleine Ondernemersregeling (KOR); op grond van deze regeling hoeven ze dan veelal geen BTW over de levering van energie aan de fiscus te voldoen;
  • eigenaren kunnen proberen de BTW over in het verleden (minder dan 5 jaar) gedane investeringen proberen terug te vragen.

Heeft u zonnepanelen geplaatst en bent u dus aan te merken als ondernemer voor de BTW, dan is het zaak niet te lang te wachten met het aanvragen van een BTW-nummer. De staatssecretaris heeft aangegeven dat uiterlijk in de aangifte omzetbelasting over het tijdvak waarin de BTW bij de afnemer van de zonnepanelen op factuur in rekening is gebracht, aangegeven moet worden of de panelen tot het ondernemingsvermogen behoren.