Kort nieuws

Schenkbelasting
Door een tijdelijke regeling kunnen tot 1 januari 2015 schenkers (niet alleen ouders aan hun kinderen) 100.000 euro belastingvrij schenken aan iedereen die men dat gunt, zonder leeftijdgrenzen. De ontvangers moeten het geld wel gebruiken voor het bouwen of verbouwen van een huis of voor het aflossen van een hypotheek op de eigen woning.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Energielijst 2014 is gepubliceerd met daarop meer dan 160 energiebesparende technieken. Investerende bedrijven mogen 41,5% van de in aanmerking komende investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Bij een winstbelasting van 25% krijgt een ondernemer ongeveer 10% van het investeringsbedrag terug van de fiscus. Het drempelbedrag wordt met ingang van 2014 verhoogd naar € 2.500.

Gebruikelijk loon iets omhoog
Het gebruikelijk loon wordt verhoogd tot minimaal € 44.000 in 2014 (was in 2013 nog € 43.000). Het loon mag lager vastgesteld worden indien wordt aangetoond dat een lager loon gebruikelijk is. Een hoger loon is verplicht indien dat gebruikelijk is. Gelukkig mag het vast te stellen bedrag maximaal 30% afwijken van het loon dat zou gelden indien er geen sprake is van aandeelhouderschap.