Nieuwe regels erfrecht

Volgens het huidige erfrecht kan een erfgenaam aansprakelijk zijn voor schulden van een erflater. Vaak blijkt dat pas achteraf. Een erfgenaam die vermoedt dat de erfenis meer schulden dan bezittingen bevat, kan door beneficiair te aanvaarden voorkomen dat hij aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater. Hij verkrijgt dan alleen de goederen die zijn overgebleven na aftrek van de schulden.

Om daar een einde aan te maken ligt er een voorstel om de erfgenaam te beschermen tegen onverwachte schulden, maar dan alleen als hem niets te verwijten valt. Indien de erfgenaam op de hoogte was of kon zijn van de schulden, dan hoeft er geen bescherming te zijn. Het wetsvoorstel is intussen voor advies naar verschillende instanties gestuurd.

Erfgenamen die op onverwachte schulden stuiten, kunnen straks bij de kantonrechter om (gehele of gedeeltelijke) ontheffing vragen van de verplichting om de schulden te betalen. Wordt de ontheffing volledig verleend, dan hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover de erfenis nog positief is. Bij een gedeeltelijke ontheffing wordt vastgelegd wat de erfgenaam nog wel met eigen vermogen moet betalen.