Oudedagsvoorzieningen volop in beweging

Het verschuiven van de AOW-leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar heeft gevolgen voor de diverse oudedagsvoorzieningen. Recent heeft het kabinet een voorstel ingediend om de wetgeving rondom de oudedagsvoorzieningen nog verder aan te scherpen. De eerste voorstellen zijn in de Eerste Kamer gesneuveld, maar met behulp van een aantal oppositiepartijen is een nieuwe poging gewaagd. Het is de bedoeling dat deze op 1 januari 2015 van kracht worden.

Het verschuiven van de AOW-leeftijd heeft tot gevolg dat er langer doorgewerkt dient te worden en dus meer jaren voor de oude dag kunnen worden gespaard. Dat heeft er toe geleid dat de mogelijkheden om met fiscaal voordeel inkomen naar de toekomst te schuiven zijn verkleind. Zo kan een ondernemer in 2014 minder reserveren via zijn oudedagsreserve (was 12% van de winst en is nu 10,9%). Ook de ruimte om (aanvullend) pensioen op te bouwen is verminderd. Zo is het percentage dat wordt gebruikt voor het bepalen van de jaarruimte verlaagd van 17% naar 15,5% en is het opbouwpercentage bij bijvoorbeeld een pensioen op basis van een middelloonregeling verlaagd van 2,25% naar 2,15%.

Als de Eerste Kamer de plannen aanneemt worden de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk te sparen voor later nog verder aangescherpt. Niet alleen de toe te passen percentages worden verder verlaagd (oudedagsreserve van 10,9% naar 9,8%, lijfrente van 15,5% naar 13,8%, maximaal percentage bij middelloonregeling van 2,15% naar 1,875%), maar er wordt ook een maximum gesteld aan het bedrag dat als grondslag voor de berekeningen gaat gelden. Voor het bepalen van de jaarruimte en het pensioen wordt uitgegaan van een maximaal in aanmerking te nemen beloning van € 100.000.

In het wetsvoorstel dat bij de Eerste Kamer ligt, is nog wel een alternatief opgenomen om extra geld opzij te leggen voor later. Dit gaat dan via een extra vrijstelling in box 3. Mensen met een salaris van meer dan € 100.000 kunnen een bedrag storten op een speciale spaar- of beleggingsrekening. Over deze bedragen wordt dan geen vermogensrendementsheffing geheven.

De wetgeving is behoorlijk complex. Het is verstandig om samen met een fiscalist of pensioenadviseur goed naar uw oudedagsvoorzieningen te kijken. Zeker wanneer u maandelijks een bedrag opzij zet voor uw oude dag. Voor u het weet zet u bedragen vast die door de aangescherpte regels niet meer voor aftrek in aanmerking komen.