Ontslagvergoeding eerder belast

Als u ontslagen wordt, heeft u wellicht recht op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt in het algemeen gezien als loon en bij het uitkeren wordt loonbelasting ingehouden. U kunt dan vrij beschikken over het netto bedrag. Op grond van de huidige wetgeving kunt u de belastingheffing ook naar de toekomst doorschuiven. Nadeel is dat u dan nu nog niet vrij over het geld kunt beschikken. U hoeft het niet bij de voormalige werkgever te stallen, maar kunt het ook onderbrengen in een verzekeringsproduct of op een speciale spaar- of beleggingsrekening zetten. Als het een grote ontslagvergoeding betreft kan het interessant zijn om zelf een BV op te richten om daarin de vergoeding onder te brengen.

Met ingang van 1 januari 2014 kan de belastingheffing over een ontslagvergoeding niet meer worden uitgesteld. Degene die vóór deze datum een ontslagvergoeding hebben ontvangen en nog niet hebben afgerekend met de fiscus, krijgen in 2014 de mogelijkheid om het in het verleden gestorte bedrag (inclusief het gerealiseerde rendement) in één keer uit te laten keren. Als zij hiervoor opteren dan hoeven zij maar belasting te betalen over 80% van de waarde van de aanspraak.

Voorbeeld:
De in 2007 ontvangen ontslagvergoeding is inmiddels aangegroeid tot 100.000 euro. Als deze in 2014 wordt uitgekeerd moet er over 80.000 euro belasting worden betaald. Stel dat de verschuldigde belasting 40.000 euro bedraagt, dan is de netto afkoopsom 60.000 euro (100.000 -/- 40.000).

U bent niet verplicht tot afkoop over te gaan. U kunt ook een periodieke uitkering ontvangen of in de toekomst het recht op uitkering alsnog afkopen. U moet dan wel over het gehele bedrag belasting betalen. Of een afkoop voor u interessant is, is van vele factoren afhankelijk. De belangrijkste factor is het bedrag (belasting en premie ZVW) dat u in de toekomst moet betalen als de uitkering ingaat en de kosten die met het huidige product samenhangen. Daar staat tegenover dat een afkoop in 2014 nadelige gevolgen kan hebben voor eventuele toeslagen.

Als u overweegt om de in het verleden ontvangen ontslagvergoeding in 2014 te incasseren, is het verstandig om dat aan het begin van 2014 te doen. Het netto bedrag dat u ontvangt gaat na de afkoop naar box 3 en omdat de afkoopsom na de peildatum wordt ontvangen, telt deze niet mee voor de box 3-heffing over 2014. Koopt u later in het jaar af, dan zit het rendement over 2014 in de afkoopsom en wordt dit voor 80% meegenomen in de belastingheffing over uw box 1-inkomen.