Eindejaarstips 2013 RB

De Register Belastingadviseurs (RB) heeft een aantal eindejaarstips voor 2013 uitgegeven. Een aantal van deze tips heeft u al op onze site kunnen lezen. De folder kunt u hier downloaden.

Let op:
Het RB heeft laten weten dat er een tweetal fouten geslopen zijn in de folder.
De eerste staat in de eerste alinea op de eerste pagina. Daar wordt gemeld: ‘Als u het tegoed dat op 31 januari 2011 bestond in 2013 ineens opneemt, is hierover slechts 80% loonbelasting verschuldigd’.
Dit had moeten zijn: ‘Als u het tegoed dat op 31 januari 2011 bestond in 2013 ineens opneemt, is slechts over 80% loonbelasting verschuldigd’.
Kortom, neemt u het tegoed in 2013 ineens op, dan blijft 20% van dat bedrag onbelast. De overige 80% wordt normaal belast in Box 1.
De tweede fout staat in het artikel ‘Beperk de crisisheffing 2014 over loon 2013’. De crisisheffing 2014 moet in de aangifte loonheffingen van april 2014 worden verwerkt en niet zoals in de folder vermeld in die van april 2015.

Bron: Register Belastingadviseurs (RB)