Belastingdienst gaat hogere rente in rekening brengen

U moet als ondernemer binnenkort uw aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting over 2013 indienen. De aangifte inkomstenbelasting moet 1 april 2014 bij de Belastingdienst binnen zijn en voor de aangifte vennootschapsbelasting ligt de deadline op 1 juni 2014.

Voor de meeste ondernemers wordt uitstel gevraagd voor het indienen van de aangiften. Hierbij is het raadzaam om te kijken of de voorlopige aanslag die over 2013 is opgelegd wel correct is. Als zou blijken dat u over 2013 na verrekening van de reeds betaalde belasting nog een bedrag verschuldigd bent, moet u namelijk een aanvullende betaling doen zodra de aangifte door de Belastingdienst ontvangen is. De Belastingdienst mag u dan vanaf 1 juli 2014 een rente in rekening brengen. Voor de aanslagen vennootschapsbelasting bedraagt de rente minimaal 8% op jaarbasis (kan meer worden als rente zou stijgen) en voor de overige aanslagen wordt gerekend met een rente van minimaal 4% op jaarbasis.

In het verleden was het bij dit soort percentages interessant om bewust een te hoge voorlopige aanslag op te laten leggen. Toen was de Belastingdienst namelijk verplicht bij het vergoeden van de rente ook de hoge percentages te hanteren. Op grond van de huidige wetgeving hoeft de Belastingdienst alleen nog maar een rente te vergoeden als een teruggave door hun handelen te laat wordt verricht. Het zal duidelijk zijn dat wanneer u om uitstel voor het indienen van de aangifte vraagt, dit de Belastingdienst niet kan worden verweten. Gelet op de hoge percentages is het raadzaam om de voorlopige aanslagen goed te controleren en van belang om aan het einde van het jaar de voorlopige aanslagen over het betreffende jaar nog een keer opnieuw te bekijken. U kunt dan namelijk een nadere voorlopige aanslag laten opleggen en zo tijdig de verschuldigde belasting voldoen.

Als u een aanslag niet tijdig betaalt, moet er ook een rente aan de Belastingdienst worden vergoed. Deze rente wordt de invorderingsrente genoemd. De rente begint te lopen op de eerste dag na de uiterste betaaldatum en eindigt op de dag vóór de dag dat u betaalt. De invorderingsrente zal voor alle aanslagen minimaal 4% gaan bedragen.

Conclusie: door de hogere rente die de Belastingdienst rekent, is het zaak om de voorlopige aanslagen serieus te beoordelen en te laten aanpassen als deze niet juist zijn berekend. Ook als u van mening bent dat de voorlopige aanslag te laag is.