Bijtelling 2014 elektrische auto

Als een werkgever een auto ter beschikking stelt en er wordt meer dan 500 kilometer privé mee gereden, dan wordt het privé-gebruik bij de werknemer belast als extra inkomen. Er gelden diverse percentages van de cataloguswaarde als bijtelling. Het percentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de ter beschikking gestelde auto. In 2013 gelden percentages van 0%, 14%, 20% en 25%.

De bijtelling van 0% geldt in 2013 voor de puur elektrisch aangedreven auto’s die geen CO2 uitstoten. Het kabinet heeft voorgesteld om vanaf 2014 de bijtelling wegens privé-gebruik van deze auto´s te stellen op 7%. Vanwege allerlei protesten is de staatssecretaris nu van plan om het 7%-tarief in 2014 tijdelijk te verlagen naar 4%. Helaas wordt tevens voorgesteld om de mogelijkheid van vervroegde afschrijving (VAMIL) vanaf 1 januari 2014 niet meer toe te passen op personenauto’s en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor personenauto’s af te schaffen. Om het gebruik van (semi-)elektrische auto’s te blijven bevorderen, blijft een aantal stimulerende maatregelen over. Te weten de vrijstelling van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en van motorrijtuigenbelasting (MRB) en een aangepaste milieu-investeringsaftrek (MIA).