Werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 wordt definitief ingevoerd de werkkostenregeling. Sommigen van u zijn wellicht al overgegaan, anderen zullen per 1 januari 2015 verplicht over moeten gaan op deze regeling. Elke onderneming met personeel zal hiervan gevolgen ondervinden. Graag willen wij u kort informeren over deze regeling. In dit schrijven behandelen wij alleen de hoofdlijnen. Voor uw onderneming geldende specifieke onderdelen kunnen wij vanzelfsprekend hier niet behandelen.

De WKR vervangt het huidige systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel in de wet op de loonbelasting 1964. In plaats van de bestaande vrijstellingen komt er een algemene vrijstelling van 1,2% van de loonsom, de zogenaamde vrije ruimte. Het maakt niet uit welke werknemer welke vergoeding krijgt. De verstrekking of vergoeding moet wel gebruikelijk zijn. Zijn de vergoedingen of verstrekkingen hoger dan deze 1,2% dan betaalt u over het meerdere het eindheffingstarief van 80%.

Een aantal vergoedingen en verstrekkingen (bijvoorbeeld een kilometervergoeding van 0,19 cent per kilometer, voorzieningen op en rond de werkplek) vallen onder een gerichte vrijstelling dan wel kunnen op nihil worden gewaardeerd; deze hebben geen gevolgen voor de vrije ruimte.

De werkkostenregeling heeft de volgende voordelen:

  • U kunt een vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden en verstrekken;
  • U hoeft de meeste vergoedingen niet meer per werknemer te registreren in uw loonadministratie;
  • U hoeft geen rekening meer te houden met de voorwaarden en beperkingen van de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Uit uw financiële administratie moet het cumulatieve bedrag (inclusief omzetbelasting!) van de vergoedingen en verstrekkingen blijken om te toetsen of u binnen de vrije ruimte blijft. Dit betekent voor u dat uw financiële administratie hierop moet worden aangepast.

Daarnaast kan deze werkkostenregeling gevolgen hebben voor uw personeelsbeleid. Voor u is het van belang te onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn voor uw beleid rondom arbeidsvoorwaarden.

Eventueel af te dragen belasting hoeft overigens maar 1 keer per jaar te worden aangegeven en afgedragen (in de aangifte over de maand januari van het volgende kalenderjaar). Dit betekent dat uiterlijk januari 2016 uit uw administratie moet blijken of er afrekening over de vrije ruimte moet plaats vinden. Wij adviseren u echter om niet zo lang te wachten want het is natuurlijk goed om eventuele fiscale gevolgen tijdig in beeld te hebben!

Mocht u vragen hebben over de gevolgen van deze regeling voor uw onderneming kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.