Facturatie

Beckers Adviesgroep

tIJD EN FACTURATIE

Wij blijven kritisch ten aanzien van het aantal te besteden uren en hebben daarbij het optimaliseren van automatisering niet uit het oog verloren. Aldus blijven wij concurrerend! Op onze declaraties blijven wij u opgave geven van de door ons bestede uren. Heeft u vragen over onze declaraties, neem dan contact met ons op zodat wij u nader kunnen informeren