Diensten

De diensten van Beckers Adviesgroep

Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Sleutelwoorden voor de Beckers Adviesgroep. Of het nu gaat om het voeren van de (salaris-)administratie, het opstellen van een jaarrekening of het afhandelen van fiscale verplichtingen, de Beckers Adviesgroep kan hierin een betrouwbare partner zijn.

Wat wij u bieden

financiële administraties

SALARISadministraties

OPSTELLEN VAN JAARREKENINGEN

FISCAAL

deskundige gesprekspartner in kwesties als:

Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm

Het is belangrijk dat de juiste keuze wordt gemaakt bij het kiezen van een ondernemingsvorm. Dit geldt niet alleen voor startende ondernemers, maar ook voor bestaande ondernemingen. Jaarlijks moet hieraan aandacht besteed worden. Is deze nog steeds het meest passend of is het verstandig om van ondernemingsvorm te veranderen?

Adviseren inzake verzekeringen

Wij wijzen de ondernemer op de te sluiten verzekeringen, kunnen verwijzen naar een assurantiekantoor en kijken graag mee in de afgesloten polissen.

Het starten, uitbouwen dan wel beëindigen van een onderneming

Het starten van een onderneming vraagt om kennis van vele zaken. Dit gaat nog meer spelen, mocht de onderneming gaan groeien. Beëindiging, verkoop of overdracht van de onderneming kan om verschillende redenen zijn en vraagt vaak om specifieke aandacht en deze kunnen wij bieden.

Adviseren inzake subsidies

Aktie voor het verkrijgen van subsidies is meestal nodig voordat de investering plaats vindt. Veelal is er een groot aanbod en dat vraagt kennis van zaken. Verwijzing is hierbij vaak noodzakelijk.

Aanvragen krediet

Jarenlange ervaring maakt het dat wij de criteria kennen die het verzoek om een krediet vereisen. De in te dienen stukken moeten juist en volledig zijn, alvorens de aanvraag wordt ingediend. Na afwijzing is een tweede aanvraag meestal niet mogelijk.

Adviseren in het kader van estateplanning

Het mag niet zo zijn dat, over een vermogen dat in vele jaren is verdiend, bij overlijden te veel erfbelasting is verschuldigd en zeker niet het hoogste tarief. Het tijdig plannen van maatregelen is waarbij wij met onze ervaring een rol kunnen spelen. Wij streven naar een zo optimaal mogelijke erf- en schenkbelasting. Uw wensen staan hierin vanzelfsprekend centraal.