Huwelijkse voorwaarden en verrekenbeding

Niet alle huwelijkse voorwaarden zijn gelijk. Veel echtparen die onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, hebben daarin een periodiek verrekenbeding door de notaris laten opnemen. Met periodiek verrekenen wordt bedoeld dat men jaarlijks de besparingen van het afgelopen jaar (dat is het deel van beide inkomens dat resteert na betaling van de kosten van het huishouden) …

Huwelijkse voorwaarden en verrekenbeding Lees verder »