Administratiekantoor in Enschede

Aangeboden diensten:

Het geheel of gedeeltelijk verzorgen van financiële administraties
Geen enkele ondernemer ontkomt eraan: de financiële administratie. Wij begeleiden u graag bij het opzetten en zelf voeren van de administratie maar kunnen u deze desgewenst ook geheel uit handen nemen. Naast ons boekhoudpakket Accountview en het online pakket eAccounting hebben wij ervaring met pakketten van tal van andere leveranciers.

Verzorgen van salarisadministraties
Heeft u personeel in dienst of gaat u personeel in dienst nemen dan verzorgen wij graag de salarisadministratie. Wij zijn behulpzaam bij het invullen van diverse formulieren of bij het opstellen van een arbeidscontract, wij helpen u ook bij het selecteren van de juiste cao en de correcte salarisschaal.

Opstellen van jaarrekeningen
Voor de bepaling van de bedrijfsresultaten stellen wij de jaarrekening op en voorzien wij u desgewenst van –altijd zéér verhelderende en nuttige– tussentijdse rapportages.

Fiscaal
Zodra de resultaten bekend zijn en de jaarrekening gereed is, richten wij onze aandacht op de fiscale gevolgen, waarbij wij het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting ieder jaar weer als maatwerk beschouwen. Wij vinden het belangrijk dat onze kennis en ervaring op peil is en blijft. Doordat wij aangesloten zijn bij Register Belastingadviseurs (RB), wordt dat gewaarborgd.

 

Verder zijn wij een deskundige gesprekspartner in kwesties als:

het kiezen van de juiste ondernemingsvorm
Het is belangrijk dat de juiste keuze wordt gemaakt bij het kiezen van een ondernemingsvorm. Dit geldt niet alleen voor startende ondernemers, maar ook voor bestaande ondernemingen. Jaarlijks moet hieraan aandacht besteed worden. Is deze nog steeds het meest passend of is het verstandig om van ondernemingsvorm te veranderen?

het starten, uitbouwen dan wel beëindigen van een onderneming
Het starten van een onderneming vraagt om kennis van vele zaken. Dit gaat nog meer spelen, mocht de onderneming gaan groeien. Beëindiging, verkoop of overdracht van de onderneming kan om verschillende redenen zijn en vraagt vaak om specifieke aandacht en deze kunnen wij bieden.

adviseren inzake verzekeringen
Wij wijzen de ondernemer op de te sluiten verzekeringen, kunnen verwijzen naar een assurantiekantoor en kijken graag mee in de afgesloten polissen.

adviseren inzake subsidies
Aktie voor het verkrijgen van subsidies is meestal nodig voordat de investering plaats vindt. Veelal is er een groot aanbod en dat vraagt kennis van zaken. Verwijzing is hierbij vaak noodzakelijk.

aanvragen krediet
Jarenlange ervaring maakt het dat wij de criteria kennen die het verzoek om een krediet vereisen. De in te dienen stukken moeten juist en volledig zijn, alvorens de aanvraag wordt ingediend. Na afwijzing is een tweede aanvraag meestal niet mogelijk.

adviseren in het kader van estateplanning
Het mag niet zo zijn dat, over een vermogen dat in vele jaren is verdiend, bij overlijden te veel erfbelasting is verschuldigd en zeker niet het hoogste tarief. Het tijdig plannen van maatregelen is waarbij wij met onze ervaring een rol kunnen spelen. Wij streven naar een zo optimaal mogelijke erf- en schenkbelasting. Uw wensen staan hierin vanzelfsprekend centraal.