Over Beckers Adviesgroep

De gedegen kennis van zaken, samen met vele jaren ervaring, maakt ons kantoor een partner voor de MKB-ondernemers. Mede door inzet van uiterst moderne techniek op administratief gebied kunnen wij onze expertise concurrerend aanbieden en bovendien factureren wij op een zeer open wijze, namelijk uur maal tarief per werknemer.

Mensen achter de schermen

Wim Beckers
Ik ben Register Belastingadviseur (RB) sedert 1977. Met deze studie als basis en het op de voet volgen van fiscale en economische ontwikkelingen wil ik inspirerend leiding geven aan ons kantoor. Contact Wim.
Wilma Beckers
Samen met Yvette draag ik zorg voor de salarisadministratie. Verder assisteer ik de administratieve afdeling en geef ik ondersteuning aan het management. Contact Wilma.
Raymond Dijkers
Sinds 1 januari 2006 ben ik medevennoot van deze onderneming. Als Register Belastingadviseur wil ik zorg dragen voor de continuïteit van deze onderneming en er tevens naar streven dat de geleverde kwaliteit op het gewenste niveau gehandhaafd blijft. Contact Raymond
Anita Rotting
Ik ben sinds 1986 werkzaam in de administratieve dienstverlening. De laatste jaren heb ik mij vooral toegelegd op begeleiding van ondernemers bij het in eigen beheer verzorgen van de administratie.Contact Anita.
Pamela Klop
Sinds 1 september 1980 ben ik werkzaam in de “accountancywereld”. Het secretariaat is mijn verantwoordelijkheid en ik zal er dan ook voor zorgdragen dat alle inkomende en uitgaande correspondentie enz., zowel via e-mail, per post of per fax, op de juiste plaats terecht komt en op correcte wijze wordt afgehandeld. Contact Pamela.
Yvette Bouwhuis
Ik verzorg de loonadministratie voor onze cliënten. Met succes heb ik de opleiding Praktijkdiploma loonadministratie afgerond. Regelmatig volg ik cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op loongebied.Contact Yvette.
Arnold Lubberdink
Ik heb in 2004 mijn studie Bedrijfseconomie afgerond aan de HEAO te Deventer. Eind maart 2005 ben ik in dienst getreden bij de Beckers Adviesgroep. Om op fiscaal gebied meer kennis op te doen heb ik de opleiding tot belastingassistent gevolgd. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het opstellen van jaarrekeningen en het voorbereiden van de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Contact Arnold.

 

Historie van Beckers Adviesgroep

Beckers Adviesgroep is in 2000 gestart door Wim en Wilma Beckers.
De gedegen kennis van zaken, samen met vele jaren ervaring, maakt ons kantoor een partner voor de MKB-ondernemers. Mede door inzet van uiterst moderne techniek op administratief gebied kunnen wij onze expertise concurrerend aanbieden en bovendien factureren wij op een zeer open wijze, namelijk uur maal tarief per werknemer.

Wim was op dat moment ruim 30 jaar werkzaam in de accountancy. Na in 1977 geslaagd te zijn als Federatie Belastingadviseur, trad hij in 1984 in de maatschap Accountantskantoor Tegeler. In 1990 vond overname van die praktijk plaats door KPMG Accountants en stuurde Wim vervolgens als directeur de MKB-praktijk aan in Enschede en omstreken. In 1999 waren de omstandigheden zodanig dat die leidden tot overname van de praktijk en tot voortzetting voor eigen rekening per 1 januari 2000.
Gezien Wilma ook jaren werkzaam is geweest op de boekhouding en de salarisafdeling van een confectiebedrijf kon zij haar ervaring inzetten in het samen op te richten administratiekantoor.
Verder wisten zij zich gesteund door 7 jonge energieke medewerkers waarmee al jaren werd samengewerkt.
In de loop van de jaren zijn er wel wijzigingen geweest in het personeelsbestand maar zij weten zich nog steeds gesteund door betrokken werknemers met kennis van zaken.
Per 1 januari 2006 is Raymond Dijkers in de V.o.f. getreden zodat ook continuïteit is gewaarborgd.