Kunst en korting op de verschuldigde erfbelasting

‘s Werelds meest toonaangevende kunst- en antiekbeurs, Tefaf, kende dit jaar de 28e editie en van heinde en ver stroomde kunstliefhebbers toe om alle kunst te bewonderen en/of te kopen. Maastricht is dan gedurende een ruime week ‘the place to be”.

Meestal wordt kunst gekocht om ervan te genieten, een stukje aankleding van je huis. Dan weer wordt kunst gekocht als een stukje belegging, ervan uitgaande dat het meer waard zal worden. Als de kunst inderdaad meer waard wordt zal er te zijner tijd ook erfbelasting over moeten worden voldaan. Net als het geld in uw huis zit, zit de waarde die meegenomen wordt dan in het betreffende kunst object dus is er geen cash om de erfbelasting te voldoen.

Echter kunst kan ook als een betalingsmiddel ingezet worden voor de betaling van de verschuldigde erfbelasting. Dat kan dan door de overdracht van kunstwerken aan het Rijk waarna op enig moment het betreffende kunstwerk te zien is in een museum of universiteit. Uiteraard komt niet alle kunst hiervoor in aanmerking. De kunst moet kwalificeren als van ‘nationale kunsthistorische of cultuurhistorische waarde’ te bepalen door deskundigen. Als uw kunst als zodanig aangemerkt kan worden en het wordt ook  overgedragen aan het Rijk dan geldt 120% van de waarde als een betaling op de verschuldigde erfbelasting. Opgemerkt dient te worden dat als deze regeling wordt gebruikt het kunstwerk wel uit de familie verdwijnt en ooit te bewonderen zal zijn in een museum dan wel universiteit.

Wilt u zeker zijn dat uw kunst voor de regeling kwalificeert is het verstandig vooraf contact op te nemen met de belastingdienst, dan weet u of uw kunst desgewenst voor de regeling in aanmerking komt. Mocht u een kunstvoorwerp tegenkomen, dat voldoet aan de hiervoor genoemde criteria en dat u mooi vindt maar waarbij u twijfelt of uw erfgenamen het wel kunnen waarderen schroom niet het kan te zijner tijd als betaalmiddel worden gebruikt voor de erfbelasting en bovendien nog eens voor 120% van de waarde. Bijkomend voordeel is dat als de kunst feitelijk in uw huis hangt en niet als belegging achter slot en grendel is geplaatst de waarde niet meetelt in box 3. Alleen als de kunst bedoelt is voor de handel dan wel als belegging dan moet u de waarde wel meenemen in box 3.