Familiebank

De huizenmarkt trekt weer wat aan, de banken zijn echter nog niet al te happig om aan starters een lening te verstrekken. Uw overtollige liquide middelen, dus de gelden die u voorlopig niet nodig heeft, staan op een spaarrekening bij de bank. De rente op spaargelden is echter nog steeds historisch laag.

Het probleem van de starter op de huizenmarkt kan opgelost worden door de spaargelden uit te lenen aan deze starter. En zo creëren we de zogenaamde familiebank. Ouders met spaargeld kunnen hun kind(eren) soms financieel ondersteunen bij de aanschaf van een huis.

Dat kan op verschillende manieren. De meest voor de hand liggende is door geld te schenken (bijvoorbeeld met gebruikmaking van de éénmalig verhoogde vrijstelling, waardoor voor een huis zonder schenkbelasting ruim 50 mille kan worden geschonken, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen).

Alternatief is lenen via de zogenaamde ‘familiebanklening’. Dit is interessanter dan schenken: de geldschieter krijgt voor zijn geld een betere rente dan bij een reguliere bank. De rente over de lening, verstrekt ten behoeve van de aankoop maar ook het onderhoud of verbouwing van de eigen woning is aftrekbaar. Het is dan ook aantrekkelijk een zo hoog mogelijk rente te rekenen. Op dit moment maakt het voor de belasting in box 3 geen verschil of u een hoge of een lager rente ontvangt. Er is altijd per saldo 1,2% belasting verschuldigd. Uiteraard moet het te hanteren rentepercentage wel marktconform zijn. Maximaal een kwart mag u daarvan afwijken. Fiscaal is het voor uw kind die de rente in mindering kan brengen op het inkomen in box 1, aantrekkelijk een hoge rente te betalen. Deze moet wel feitelijk via de bank aan u worden voldaan! U zou deze dan weer kunnen compenseren door bij feestelijke gelegenheden een bedrag terug te schenken. Blijf daarbij wel binnen de grenzen van de vrijgestelde bedragen voor het schenkingsrecht anders is er uit dien hoofde belasting verschuldigd en schiet u uw doel voorbij. Let bij het opmaken van de overeenkomst wel op de fiscale spelregels zoals die gelden voor het aftrekbaar zijn van de rente. De belangrijkste voorwaarden zijn:
– op de lening wordt verplicht minimaal annuïtair afgelost
– er is voldaan aan de informatieplicht richting de Belastingdienst

Uiteraard kunt u het idee van de familiebank ook gebruiken voor schuldvernieuwing. U kind lost ( een deel van de bestaande) hypotheek bij de bank af middels een lening bij u. Daar gelden wel mogelijk andere voorwaarden dan de hiervoor genoemde. Laat u dus goed adviseren.