Bezwaar BTW privé-gebruik auto van de zaak

Volgens de belastingdienst moet voor het privé-gebruik van de auto van de zaak omzetbelasting betaald worden. Die betaling moet in de aangifte over het laatste tijdvak van het afgelopen jaar worden aangegeven. Mogelijk levert het bezwaar maken tegen deze afdracht voordeel op. Nieuwe wetgeving heeft de fiscale discriminatie tussen auto’s met 25% bijtelling en auto’s met een lagere bijtelling van vóór 1 juli 2011 inmiddels ongedaan gemaakt, maar er zijn nog andere discussiepunten, waarover proefprocedures zijn aangespannen.

U zou in het bezwaarschrift kunnen voorstellen om het bezwaar aan te houden tot in die proefprocedures uiteindelijk door de Hoge Raad is beslist.

Moet u op de laatste aangifte van 2014 een bedrag betalen, dan moet binnen zes weken na de datum van betaling een bezwaarschrift worden ingediend. Bij een volgens de aangifte terug te ontvangen bedrag moet het bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de teruggaafbeschikking worden ingediend. De belastingdienst heeft inmiddels laten weten dat het indienen van een bezwaarschrift over 2014 niet nodig is als u over 2011, 2012 of 2013 al bezwaar hebt gemaakt.